nieuws
Info
Agenda
Smoelenboek
Etymologie
Wij  - De Enkhuizer Sjappetouwtjes - zijn een uit havenstad Enkhuizen afkomstig koor, dat in 1999 werd opgericht door een groep enthousiaste shantyliefhebbers. Ons koor bestaat uit ongeveer 20 zangers en begeleidende muzikanten, die er plezier in hebben om zich, naast hun normale bezigheden, te ontspannen op een min of meer creatieve muzikale manier.
Ooit was Enkhuizen een bloeiende VOC- en  visserij-stad. Als zingende nazaten van de Enkhuizer vissers en VOC-matrozen (de sjappetouwtjes) willen wij dan ook niet uitsluitend een ‘shantykoor’ zijn.
Bijzonder is dat we in ons midden een praatjesmaker hebben die op een leuke en interessante manier het publiek vertelt over :
-enerzijds de liedjes die we zingen en anderzijds de Zeilvaart-en visserijhistorie van Enkhuizen.
Hij legt dan eveneens uit wat ‘sjappetouwtjes’ zijn: ruw, ongemanierd, onverschillig en slecht gekleed volk, dat in de 17e eeuw de VOC-schepen naar Oost-Indië bemande.
Met onze liedjes en praatjes laten wij de zeilvaart- en visserijhistorie van o.a. havenstad Enkhuizen herleven Sinds de oprichting hebben we ons ontwikkeld tot een koor dat overal waar zij optreedt wordt gewaardeerd en complimenten krijgt voor:
de originaliteit van het repertoire,
de kleurrijke uitstraling,
de boeiende presentatie
de verhaaltjes waarmee onze praatjesmaker het koor en de liedjes inleidt.

Wij repeteren wekelijks op de dinsdagavond in de fraaie voormalige dameswachtkamer van het omstreeks 1886 gebouwde NS-station in Enkhuizen. Onze repetities kenmerken zich door een ongedwongen en ontspannen sfeer.


Onze Muzikanten
Vandaar dat wij een ruim repertoire hebben van nederlands- en engelstalige liedjes, die direct of indirect te maken hebben met de zee, de zeeman, het zeeschip, de VOC en de visserij.
Het bijzondere aan ons repertoire is dat wij, naast de meer of minder bekende shanties en seasongs, tevens een aantal nummers van lokale en regionale componisten/tekstschrijvers zingen over het vissen op de Zuiderzee en het varen door de VOC naar Oost-Indië. Bovendien werden historische teksten over de zee van vaderlandse dichters en schrijvers voor ons bewerkt en voorzien van muziek, waardoor tal van mooie liedjes ontstonden.
Jan Belier
Ton van Oudheusden
Sjaak Wester Sr en Jr
Jan Mol
 Dick Rood
Hans Hoek
en Praatjesmaker.
Muzikant gevraagd
© Designed by P.H.M.Koster