Secretaris

Commissies

Kees Prins

Jan de Vries

Dick Veeken

Jan Belier

Voor

Inlichtingen  en boekingen

klik hier

Teun  de Jong

Nico Tensen

Ton van Oudheusden

Repertoirecommissie

Activiteitencommissie

Webbeheer

Jan Belier Redactioneleassistentie

Peter Koster Webmaster

                   Het Bestuur

Voorzitter

Jan de Vries

Tel :  0228-315558

Peter Koster

Tel : 06-37549058

Penningmeester

Ton van Oudheusden

Tel :   0228-314943

Bestuurslid

Rijk van Beek
Tel :  0228- 513255

Bestuurslid

Ted Appelman

Tel :  0228-513006

informatie
© 2014 De  Enkhuizer Sjappetouwtjes

Jan Mol